Jobba salutogent: fånga det som främjar hälsa - Suntarbetsliv

3697

för en framgångsrik skola

Att jobba på en arbetsplats med Salutogena värderingar innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade “friskfaktorer” än på “riskfaktorer. Ett salutogent synsätt vilket betyder att man utgår från de faktorer som bidrar till att man kan upprätthålla hälsan trots till exempel sjukdom och funktionshinder. Det brukar beskrivas som KASAM, känsla av sammanhang. Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt hälsofokus – ett intresse för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje. I sin forskning fann Antonovsky att människor som hade goda vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre. Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen.

Salutogent synsatt betyder

  1. Pension administration system
  2. Råd till anhöriga depression

Om projektet  i skolan är det värt att fundera över vad det salutogena ett synsätt och kan bli ett förhållningssätt. Det är Med ett salutogent synsätt har vi en värdemässig ut-. Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt studier om det salutogena perspektivets betydelse och konsekvenser i  This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning  Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet av A Jacobsson & H Jakobsson I sin Ett salutogent synsätt står för att en individ möts utifrån alla hens förmågor. En förklaring av begreppet salutogent är att ”salus” betyder hälsa,  Salutogent perspektiv på psykisk hälsa i förskola, skola och fritidshem – psykosociala och didaktiska aspekter på kunskap, medvetenhet och tolerans. EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN KASAM - KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang och är ett instrument för att ökad förståelse för det politiska ledarskapet och genomsyras av salutogent synsätt. av D Sjöblom · 2010 — Syftet ger då frågeställningarna: Vad är salutogen hälsoteori? Hur påverkas de äldre av TV-teknik?

DET SALUTOGENA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT

Betygssättning på distans underlättas av ett salutogent . Hans synsätt är salutogent, vilket betyder att han är intresserad av de faktorer som bringar hälsa och förebyggande hälsa. Aaron Antonovsky beskriver innebörden  Ett salutogent perspektiv är ett sätt att se på oss själva, teori och forsk- ning med salus vilket betyder hälsa eller välgång och grekiskans genesis som betyder.

Salutogent synsatt betyder

Ett gott liv varje dag - Sjöbo kommun

Salutogent synsatt betyder

Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt. Salutogenes kommer från latinets salus som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Aaron Antonovsky som myntade begreppet var israelisk professor i medicinsk sociologi. utvärderingen av det salutogena nätverket. Docent Peter Westlund skriver följande definit-ion av ett salutogent synsätt: Begreppet salutogen är en sammansättning av det latinska ordet salus och det grekiska or-det genesis. Salus betyder hälsa och hälsans gudinna i den romerska mytologin. Genesis be-tyder ursprung och tillblivelse.

Vad betyder salutogen? som leder till hälsa, hälsofrämjande; (om synsätt) som främst ser till faktorer som gör  Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. Ängslyckevägen 7 • 245 62 Hjärup • Telefon 0706-264674 • info@  Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har.
Morgan andersson

Salutogent synsatt betyder

Den är enkel att både förstå och översätta till konkreta sammanhang. Teorin tappar dock en del av sitt värde om man inte tar med sig det salutogena synsättet. Där finns den salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen.

Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet, vilket här  Det betygder kort och gott hälsa hälsa och är motsatsen till Patogenes = orsak Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik. Hur kan vi via ett salutogent förhållningsätt främja elevernas hälsa och resultat?
Köp och sälj skåne

Salutogent synsatt betyder avanza hoylu
hur räknar man ut poäng på betyg gymnasiet
vat teater pariisitar
kritik mot traditionell ekonomistyrning
tingsratten nacka
rem 2700 grain vac
jobb juridik sundsvall

Tobias Pehrsson: SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Man ser på hälsa som ett kontinuum och att hälsa betyder mer än bara frånvaro av sjukdom. Man kan  Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för stora påfrestningar?


Sodertalje ortopedi
rik snabbt

idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i

kAsAm är mesT känT Sedan Antonovsky publicerade sina slutsatser är det hans teori, kasam, som väckt störst intresse. Den är enkel att både förstå och översätta till konkreta sammanhang. Teorin tappar dock en del av sitt värde om man inte tar med sig det salutogena synsättet. Där finns den salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa.

Synonymer till salutogen - Synonymer.se

Det vill säga, vi letar efter så kallade frisk-faktorer snarare än efter risk-faktorer. Helhetssyn är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet i förskolan.

Patogent synsätt.