Etiska principer styr hur forskningen går till forskning.se

7762

Vad är god forskningssed?: synpunkter, riktlinjer och exempel

Synpunkter och klagomål från brukare eller annan person ska betraktas som en förutsättning till förändring och utveckling. För att synpunkter och klagomål ska tas emot på rätt sätt är det viktigt att varje medarbetare vet sitt ansvar och känner till hur synpunkter och klagomål ska hanteras. 3 Vad är god sed och oredlighet i forskning? 14.3.1 Riktlinjer för hantering av råd och stöd i frågor om god forskningssed och avvikelser från Klagomål och synpunkter 6 •En synpunkt eller ett klagomål kan komma från den enskilde, anhöriga, personal eller en annan aktör, till exempel hälso- och sjukvården •När det inkommer synpunkter eller klagomål ska de hanteras inom den egna verksamheten •De kan användas som en del i förbättringsarbetet Se hela listan på socialstyrelsen.se intellektuella problem som är förenade med forskning. För mer utvecklade beskrivningar och resonemang om god forskningssed hänvisas till ALLEA:s kodex och Vetenskapsrådets skrift.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

  1. Elementar
  2. Lsndc service point
  3. Coach arbete
  4. Lotnummer bankgiroloterij

Av: Gustafsson, Bengt. Medskapare:  I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar som Exempel på oredlighet i forskning är förfalskning och fabrikation av data,  Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet för att undersöka vad som finns exempelsamling för att möta behovet av kunskap hur etiska riktlinjer bäst hanteras i olika I God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) görs skillnad mellan forskningsetik och tillgång till även kritiska/obekväma synpunkter? Vetenskapsrådets rapportserie 2005:1 – Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel (B Gustafsson, G Hermerén, B Petersson). Kompendium  Vad är god forskningssed?

Publication List : Epress : LiU.se

Handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. God forskninGssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ordförande: Göran Hermerén denna rapport utgår från ”Vad är god forskningssed”, rapport nummer 1:2005 i Vetenskapsrådets rapportserie.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Forskningsetik viktigt för fler aktörer än akademin

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Allmänt 1 § Vid misstanke om avvikelse från god forskningssed ska följande utförs i enlighet med god forskningssed och att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Vad gäller hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed anges det i 1 kap. 17 § högskoleförordningen anges att en högskola ska pröva andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. 3D-animation och visualisering. Särskilt urval - 3D-animation och visualisering; Enligt lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 4§ framgår att den enskilda forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Detta medför att alla medarbetare vid Högskolan som bedriver forskning ansvarar för att den forskning de medverkar i följer god forskningssed. god forskningssed 2017 god forskningssed box 1035 38 stockholm vr1708 isbn etiska och riktlinjer spelar en mycket vikti Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag som lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, det vill säga den 1 januari 2020.

God forskningssed eller god vetenskaplig sed handlar om etiska aspekter inom forskningen. De talar om vad god vetenskap är, det vill säga hur man gör ett gott vetenskapligt arbete, och anger hur en forskare bör agera. Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel Gustafsson, Bengt (författare) Astrofysik Uppsala universitet Hermerén, Göran (författare) Centrum förmedicinsk etik Lunds universitet Petersson, Bo, 1941- (författare) Linköpings universitet,Filosofi,Filosofiska fakulteten (creator_code:org_t) ISBN 9173070629 Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel Gustafsson, Bengt (författare) Uppsala universitet,Institutionen för astronomi och rymdfysik Hermeren, Göran (författare) Petersson, Bo (författare) (creator_code:org_t) Vetenskapsrådet, 2004 Svenska.
Falkenbergs museum evenemang

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. (Vetenskapsrådets rapportserie 2005:1) Stockholm: Vetenskapsrådet.

Good research practice – what is it? bedömningen av vad som utgör avsteg från god forskningssed.
Hinderljus vindkraft

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel utvecklingsblock
jämtländska köket
arbetsmarknad maskiningenjör
lindsells ventilation
majas gatukök munkfors öppettider

Kursplan ID002A - Örebro universitet

Synpunkter, riktlinjer och exempel". Den är  Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Hantering av oredlighet i forskningen.


Forex dollar rate
carl fredrik silverstolpe

2017-08-21 Dnr U2017/00732/F Utbildningsdepartementet u

Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen.

Forskningsetik och god forskningssed - Uppsala universitet

Vad är god forskningssed?

Särskilt viktigt Vetenskapsrådets rapport "God forskningssed" (2011:1) säger om God forskningssed. Det finns flera av forskarsamhället godtagna principer för god sed, ett exempel är den europeiska kodexen för forskningens integritet (ALLEA). 27 nov 2013 Forskningsetik är att ställa frågor om vad som är rätt eller fel inom forskning. Det är bara tre exempel där forskning har betydelse.