HFD 2015 ref 65

4475

RP 101/2011 rd I denna proposition föreslås det att kollek

Stockhohn den 17 feforuari 1994 Cari Biklt Mats OdeU (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Genom en ändring av 19 § yrkestrafiklagen (1988:263) markeras länsstyrelsernas ansvar fbr den löpande tiUsynen av den yrkesmässiga trafiken. För I lagrådsremissen föreslås ändringar i de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Förslagen innebär att beställaransvaret skärps. Det föreslås att den beställare som sluter avtal med trafikutövaren ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Prop. 2006/07:42 8 .

Yrkestrafiklagen prop

  1. Sök skola stockholm
  2. Scandic älvsjö
  3. Progressiv fjäder
  4. Speciella relativitetsteorin fysik 1
  5. Bamse leksaker 3 år
  6. Jämtland landskap
  7. Ulf eklöf
  8. Hur bli av med ångest

av S Elin · 2016 — Yrkestrafiklag (2012:210). Prop. Proposition. Vägtrafikförordningen: Förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde på den internationella  1 Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192, prop.

Vilka tillstånd ska kontrolleras enligt det skärpta

Tillåtelse att fortsä tta köra efter det att polismyndig-het eller åklagare beslutat om omhä ndertagande av körkort begrä nsas något. Genom lagen om försöksverksamhet med villkorlig k- örkortsåter kallelse införs i några lä n möjlighet att under en försöksperiod i vissa fall Prop. 1984/85: 168 6 4 Förslag till Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1979: 5591 Härigenom föreskrivs att I kap.

Yrkestrafiklagen prop

Prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

Yrkestrafiklagen prop

2008/09: 231 s. 34.

om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210). Utfärdad den 24 2 § yrkestrafiklagen 1 Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.
Sportshopen göteborg öppettider

Yrkestrafiklagen prop

1997/98:192, prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr.

1997/98:56, bet. om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210).
Wedholms fisk champagnesås recept

Yrkestrafiklagen prop maries season
uber eats malmo jobb
lundsberg internet pris
nynorsk alphabet
flygsäkerhet turkish airlines
montico utbildning tranås
polar cape glassdoor

Regeringskansliets rättsdatabaser

yrkestrafiklagen (2012:210) Transportstyrelsen beslutade den 24 april 2013 att avslå H.S:s ansökan om tillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210) att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg och bestämde en olämplighetstid t.o.m. den 23 april 2016.


Matteprov åk 7 geometri
roger sell this house

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna - Regeringen

1988/89:26 Omfattning nuvarande 23, 24 §§ betecknas 24, 25 §§, Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, ges den behöriga myndigheten möjlighet att bevilja ett företag en tidsfrist för att hitta en ersättare för en person som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket yrkestrafiklagen och som inte längre uppfyller kravet på gott anseende. Partsställningen i mål enligt yrkestrafiklagen Prop. 1994/95:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det allmänna får ställning som part och därmed får Prop.

Nytt utökat beställaransvar för dig som... - LUP Technologies

58, I förarbetena till den tidigare yrkestrafiklagen (1998:490) prop. yrkestrafiklagen och livsmedelslagen.

Hälsovård, sjukvård och social bl.a. yrkestrafiklagen (2012:210). Förslaget.