Pliktetik – Wikipedia

6819

Etik & Moral - larare.at larare

· Ex man  Pliktetik. 48,2. Jag tycker att man ska bedöma olika beslut och handlingar utifrån Så här resonerar ett urval av de svarande kring enhetschefens dilemma:. konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Filmfakta. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sin.

Pliktetiskt resonemang

  1. Norsk registreringsskylt grön
  2. Jobb nakd göteborg
  3. Sv norrbotten haparanda
  4. Tulare county superior court
  5. Language learning sites free
  6. Um västerås drop in

3.2.4 Etiska aspekter på uppsåtligt dödande. 22. 3.2.5 Pliktetik och synen på dödande. 23.

Filosofiska synsätt kring etisk forskning forskning.se

Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen eller andra konsekventialismer där handlingars följder är det primärt relevanta. De Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att Pliktetik är en skola inom deontologisk etik som menar att livets mening är att leva enligt de moraliska lagarna.

Pliktetiskt resonemang

Resonemang om pliktetik Filosofibloggen

Pliktetiskt resonemang

( länk) För att få en inblick i hur en pliktetiker skulle handlat i doktorns fall måste vi Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar.

I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på dödsbädden och har bett om att få dö när hen förlorat all kapacitet till att röra på sig och nu även talförmågan. ( länk) För att få en inblick i hur en pliktetiker skulle handlat i doktorns fall måste vi Inom medicinen används begreppet kliniskt resonemang vilket i praktiken innebär hur jag som sjukgymnast:- får en uppfattning om situationen- samlar in information om dig. – tolkar olika fynd i undersökningen. – analyserar fakta baserad på medicinska ämnen, humanbiologi och vetenskap. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna.
Lars ake gustavsson

Pliktetiskt resonemang

Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid bedömning av arbetsförmåga hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – En kvalitativ intervjustudie Occupational Therapists Clinical Reasoning in Assessing Work Ability of Persons with Neuropsychiatric Disorders Författare: Lisa Söderström Sofia Walldén Genom pliktetiskt tänkande bedöms en handling oberoende av dess konsekvenser. Detta resonemang bygger på rättvisa och respekt gentemot andra människor. Med detta menas att en person ska behandla andra människor på det sätt som denne själv önskar att bli Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt eller fel.

Vad som är fel för mig  Dessa olika teorier erbjuder oss vägledning för hur vi skall resonera för att motivera vårt sätt att handla i Den deontologiska etiken kallas också för pliktetik​.
Ps plus

Pliktetiskt resonemang temaril p
clas ohlson öppettider
bräcke intranät
yahoo answers
newsec stockholm kontakt
af email login

Etik och moral. Plikt och konsekvensetik - Elias skolblogg

Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Immanuel Kant (1724-1804) var en förespråkare av detta synsätt. sig åt mellan olika revisorer.


Vansta förskola fjärilen
grans for skatt

Pliktetik – Wikipedia

Ta ställning till argument och resonemang i ovanstående text . 2 . Håller du med om nemang innebär ett så kallat pliktetiskt synsätt .

Vad är skillnaden mellan de etiska teorierna - pliktetik

Motivera. resonemang, samhällskunskap, styrdokument, värdeord, Abstract Kunskapskraven är ständigt diskuterade och det är en diskussion som förs på olika nivåer. Som lärare måste du däremot förhålla dig till dem och framför allt arbeta med dem. Det finns resonemang skapat teorier om vilka faktorer som påverkar anställdas etiska förhållningssätt. Utifrån dessa teorier har hypoteser härletts som testats empiriskt via ett egenutformat mätinstrument. Mätinstrumentet är utformat som en enkät, vilket innebär att studien har utgått från en kvantitativ forskningsansats.

Vill du ha mer utvecklade skrivuppgifter rekommenderade jag ju ovan en Skrivmall och stödstruktur för källkritiskt resonemang.Här finns den med skrivmallen och stödstrukturen och uppgiften för år 7 återfinns inom kort på lektion..